Belangrijke update: Veiligheidsmededeling, 2017

Uitbreiding van het HP-veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van

notebookbatterijen, van juni 2016 – Meer batterijen betrokken

HP verzoekt klanten met klem alle mogelijk betrokken producten opnieuw te

controleren

 

Zeer gewaardeerde HP-klant,

 

HP heeft in samenwerking met verschillende overheidsinstanties een uitbreiding aangekondigd van het in juni

2016 aangekondigde wereldwijde vrijwillige veiligheidsprogramma voor terugroeping en vervanging van

bepaalde notebookbatterijen. Het programma is uitgebreid en heeft nu betrekking op meer batterijen die zijn

geleverd bij dezelfde notebookproducten.

De betreffende batterijen zijn tussen maart 2013 en oktober 2016 wereldwijd geleverd bij bepaalde HP-,

Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- en HP Pavilion-notebooks, en/of verkocht als accessoire

of als reserve, of geleverd als vervanging via Ondersteuning. De batterijen kunnen oververhitten en brand- en

verbrandingsgevaar opleveren voor klanten.

Omdat deze batterijen brand- en verbrandingsgevaar opleveren, is het uiterst belangrijk dat klanten

controleren of hun batterijen betrokken zijn.

 

De voornaamste zorg van HP is uiteraard de veiligheid van haar klanten. Het is essentieel dat u alle mogelijk

betrokken batterijen opnieuw controleert, ook als u dit al hebt gedaan en te horen hebt gekregen dat deze

producten niet betrokken zijn.

Als u al vervangende batterijen hebt ontvangen, bent u niet betrokken bij deze uitbreiding.

 

Klanten dienen het gebruik van betreffende batterijen onmiddellijk te staken. HP verstrekt gratis een

vervangende batterij voor elke batterij waarvan is geverifieerd dat deze betrokken is. Klanten kunnen de

notebook zonder batterij blijven gebruiken door de notebook aan te sluiten op een externe voedingsbron.

 

Opmerking: Niet alle batterijen in alle HP-, Compaq-, HP ProBook-, HP ENVY-, Compaq Presario- en

HP Pavilion-notebooks zijn betrokken. Als uit het validatieproces blijkt dat dit

terugroepingsprogramma geen betrekking heeft op uw batterij, kunt u deze blijven gebruiken

en is een vervanging niet nodig.

 

Hoe bepaalt u of uw batterijen betrokken zijn?

De volgende tabel bevat een lijst met de mogelijk betrokken productreeksen.

Compaq

Compaq CQ45 Compaq CQ58

HP ENVY

HP ENVY dv6

HP Pavilion

HP Pavilion 14 HP Pavilion g4

HP Pavilion 15 HP Pavilion g6

HP Pavilion 17 HP Pavilion g7

HP

HP 240 HP 450 HP 650 HP 250 G1 HP 1000

HP 245 HP 455 HP 655 HP 255 G1 HP 2000

HP 246

HP ProBook

HP ProBook 440 G0 HP ProBook 450 G0 HP ProBook 470 G0 HP ProBook 4440s

HP ProBook 440 G1 HP ProBook 450 G1 HP ProBook 470 G1 HP ProBook 4441s

HP ProBook 445 G1 HP ProBook 455 G1 HP ProBook 470 G2 HP ProBook 4445s

HP ProBook 4446s

HP ProBook 4540s

HP ProBook 4545s

De hieronder vermelde producten zijn tevens compatibel met de betreffende batterijen,

maar zijn hier niet mee geleverd.

Compaq

Compaq 435 Compaq 436

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Pagina 3 van 5

Compaq Presario

Compaq Presario

CQ42

Compaq Presario

CQ56

Compaq Presario

CQ62

Compaq Presario

CQ72

Compaq Presario

CQ43

Compaq Presario

CQ57

Compaq Presario

CQ45

Compaq Presario

CQ58

HP ENVY

HP ENVY 15

HP ENVY m6

HP ENVY TS 15

HP Pavilion

HP Pavilion dv6

HP

HP 243 G1 HP 430 HP 630 HP G42

HP 431 HP 631 HP G56

HP 435 HP 635 HP G62

HP 436 HP 636 HP G72

HP ProBook

HP ProBook 4330s HP ProBook 4435s HP ProBook 4530s HP ProBook 430 G2

HP ProBook 4331s HP ProBook 4436s HP ProBook 4535s

HP ProBook 4730s

 

Serienummers van mogelijk betrokken producten

De serienummers van de producten die zijn geleverd met mogelijk betrokken batterijen vallen binnen het

volgende numerieke bereik: xxx311xxxx - xxx444xxxx

 

HP verzoekt klanten met klem alle mogelijk betrokken producten opnieuw te controleren

Mogelijk betrokken batterijen en streepjescodenummers

6BZLU^^^^^^^^^

6CGFK^^^^^^^^^

6CGFQ^^^^^^^^^

6DEMA^^^^^^^^^

6DEMH^^^^^^^^^

6EBVA^^^^^^^^^

6CZMB^^^^^^^^^

6DGAL^^^^^^^^^

 

Mogelijk betrokken batterijen valideren

De voornaamste zorg van HP is uiteraard de veiligheid van haar klanten. HP adviseert u om alle batterijen van

hierboven genoemde mogelijk betrokken notebooks, plus eventuele batterijen die zijn aangeschaft als

accessoire of reserve, of zijn geleverd als vervanging via de Ondersteuning, opnieuw te controleren. U kunt de

batterij op twee manieren valideren:

 

Manier 1: Afzonderlijke validatie en vervanging door medewerkers

Eindgebruikers kunnen hun batterijen snel valideren en een vervangende batterij bestellen als ze hiervoor in

aanmerking komen, via de website voor batterijterugroeping van HP:

http://www.hp.com/go/batteryprogram2016.

 

Manier 2: Proces voor bulkvalidatie en -vervanging van batterijen: voor klanten die tien of meer

batterijen moeten valideren die mogelijk betrokken zijn

HP heeft een proces ingesteld om het valideren en bestellen van vervangende batterijen te vereenvoudigen

voor klanten die tien of meer batterijen moeten valideren die mogelijk betrokken zijn.

HP heeft een hulpprogramma voor bulkvalidatie van batterijen ontwikkeld dat door elke klant op de

installatiebasis van de notebook kan worden geïmplementeerd. Hiermee kunnen de betrokken serienummers

van notebooks en batterijonderdeelnummers worden geïdentificeerd. De regionale Bulkproces-teams

verifiëren vervolgens de gegevens en verwerken indien van toepassing de bulkbestelling voor vervangende

batterijen. Alle betreffende batterijen worden gratis vervangen.

Het Bulkproces is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor meer informatie en hulp bij het proces voor bulkvalidatie en het bestellen van vervangende batterijen, en

voor het verkrijgen van het hulpprogramma neemt u via een van de volgende e-mailadressen contact op met

het betreffende regionale Bulkproces-team:

• Voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika: EMEABulkBattery@hp.com

• Voor Azië/Oceanië: APJBulkBattery@hp.com

• Voor Noord-Amerika: NABulkBattery@hp.com

• Voor Latijns-Amerika: LABulkBattery@hp.com

==

Instructies voor uw medewerkers:

Het is essentieel dat u de batterij opnieuw controleert, ook als u dit al hebt gedaan en te horen hebt

gekregen dat dit product niet betrokken is. Als u al een vervangende batterij hebt ontvangen, bent u niet

betrokken bij deze uitbreiding.

Ga onmiddellijk naar de website voor batterijterugroeping van HP:

http://www.HP.com/go/batteryprogram2016 om te controleren of uw batterij betrokken is bij dit uitgebreide

terugroepingsprogramma en een gratis vervangende batterij te bestellen, indien u hiervoor in aanmerking

komt. Als uit het validatieproces blijkt dat uw batterij betrokken is, dient u het gebruik van de batterij

onmiddellijk te staken en deze uit de notebook te verwijderen. U kunt de notebook zonder batterij blijven

gebruiken door de notebook aan te sluiten op een externe voedingsbron.

 

Opmerking: Als uit het validatieproces blijkt dat dit terugroepingsprogramma geen betrekking heeft op uw

batterij, kunt u de batterij blijven gebruiken en is een vervanging niet nodig.