U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

  Onafhankelijk en deskundig advies                Maatwerkoplossingen              Gratis demo               Partnerprogramma           Financiering en lease mogelijkheden 

Gebruikersvoorwaarden van ThinClientSpecialist

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruikersvoorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht de gebruikersvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender wijze gebruik te maken van onze website.

Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord temet deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

 

Doel en inhoud van de website:

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van ThinClientSpecialist. Met deze website wil ThinClientSpecialist u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van ThinClientSpecialist.

Contactgegevens:

Indien u verder inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u ThinClientSpecialist contacteren via: Spanjelaan 6, 9403 DP Assen, 0854011384, info@thinclientspecialist.com

Aard van de aangeboden informatie:

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin genomen informatie gebeurd dan ook uitsluitend op eigen risico.

Aansprakelijkheid:

ThinClientSpecialist levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds ThinClientSpecialist contacteren.

ThinClientSpecialist spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. ThinClientSpecialist kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er vekeerde technische manoeuvres of niet toegestande interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan ThinClientSpecialist niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden.

ThinClientSpecialist kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

Externe hyperlinks:

Deze website kan hyperlinks bevatten van andere websites waarover ThinClientSpecialist geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe websites leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. ThinClientSpecialist kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de bschikbaarheid van deze websites en aanwaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enig rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele eigendom:

De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergeven, mogen slcehts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ThinClientSpecialist.

Wijzigingen:

ThinClientSpecialist behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voowaarden door te nemen. Deze gebruikersvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 20 december 2016

OUR BRANDS